Articles
  • 12
  • 50
  • 100
  • Show all

KEFALET SÖZLEŞMESİNDE ŞEKİL

Kefalet sözleşmeleri, hem ticari hayatta hem günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız sözleşmelerdir. Hatta kefalet sözleşmeleri ve bunlardan doğan hukuki ihtilaflar, bazı toplumsal alışkanlıkların ortaya çıkmasına dahi sebep olmuştur. Örneğin kira sözleşmelerinde devlet mem...


18 May 2020

ÖZEL HUKUK YARGILAMASINDA KANUN YOLLARI VE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI (TEHİR-İ İCRA KARARI)

Bireyler arasındaki özel hukuka dair ihtilaflar, ihtilafın konusuna göre ilgili hukuk mahkemesinde çözümlenmektedir. Hukuk mahkemesi tarafından verilen kararlar, istisnalar hariç olmak üzere kanun yolu denetimine tâbidir. Daha önce Yargıtay'dan ibaret olan kanun yolu mahkemelerinin sayısı, 2016 yılında yapılan değişiklik ile istinaf mahkemelerinin kurulmasının ardından ikiye çıkmıştır. Buna göre h...

25 July 2019

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU'NUN REKLAM İÇERİKLİ MESAJ, E-POSTA VE ARAMALARA İLİŞKİN 16.10.2018 TA...

Günümüz dünyasında yaşanan dijitalleşme ile hayatımızın her alanında yaşanan değişim ve bilginin ne denli önemli bir varlık hâlini aldığı herkesçe görülmektedir. Bu yaşanan değişim, bireylerin hayatlarını etkilediği kadar şirketlerin satış ve pazarlama stratejilerini, reklamcılık anlayışını da etkiledi. İletişim dünyası ve reklamcılık dünyasını birbirine yaklaştıran bu gelişmeler, özellikle son yı...

16 November 2018

KONKORDATOYA GENEL BAKIŞ

KONKORDATOYA GENEL BAKIŞ

Gerçek veya tüzel kişi olması fark etmeksizin tacirlerin tamamı için ticaret hayatının en önemli unsurla...


23 October 2018
No such record..