Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku, temelde bireyler arasındaki borç ilişkilerini konu alan hukuk dalıdır. Borç ilişkisinin kaynağı, taraflar arasındaki bir sözleşme, bir kimsenin gerçekleştirdiği bir haksız fiil, sebepsiz zenginleşme ya da vekâletsiz iş görme olabilir. Bu kapsamda Poyraz & Uçanok Avukatlık Ortaklığı olarak müvekkillerimize özellikle Sözleşmeler Hukuku olmak üzere, Borçlar Hukukunun alt dallarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Satım sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, eser sözleşmeleri, kefalet sözleşmeleri gibi hukuki ilişkiler başta olmak üzere, müvekkillerimize sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi başta olmak üzere sözleşmelerin uygulanmasından, sona erdirilmesinden ya da sözleşmelerle ilgili başka hususlardan kaynaklanan uyuşmazlıklarda alanında uzman avukatlarımız ve birlikte çalıştığımız uzmanlarımızın yanı sıra akademisyenlerle birlikte kaliteli bir hukuki hizmet vermekteyiz. Ayrıca haksız fiilden kaynaklanan maddi tazminat davalarında Borçlar Hukuku süreçleri ile Ceza Hukuku süreçlerinin bir arada yürütülmesi gerekliliğinin farkında olarak müvekkillerimize multi disipliner bir hizmet vermekteyiz.

Borçlar Hukukunun çeşitli dallarında uzman avukatlarımız ve bu alandaki büyük tecrübemizle Poyraz & Uçanok Avukatlık Ortaklığı olarak vereceğimiz kaliteli, duruma uygun ve çözüm odaklı hukuki hizmetle müvekkillerimizin yanındayız.

 

Sözleşmeler hukuku, satım sözleşmesi, kefalet sözleşmesi, eser sözleşmesi...

Kira hukuku, kira sözleşmesi, tahliye davaları, kira bedelinin tespiti davaları...

Haksız fiil, araç işletenin sorumluluğu, adam çalıştıranın sorumluluğu...

Malpraktis davaları, doktor hataları...