İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, tüm hukuki süreçlerin tamamlayıcısı niteliğinde, ancak çokça kendine özgü kuralları bulunan bir hukuk dalıdır. Poyraz & Uçanok Avukatlık Ortaklığı olarak, müvekkillerimize verdiğimiz her türlü hukuki hizmeti icra aşamasında da sürdürüyoruz ve bu aşamada sonuç ve hız odaklı bir hizmet sunuyoruz. Süreçlerin tamamlayıcısı olarak İcra ve İflas Hukukunun yanı sıra, bu hukuk dalının kendi içerisindeki hukuki uyuşmazlıklarla alakalı olarak da müvekkillerimize gerek danışmanlık gerekse avukatlık boyutuyla hukuki hizmet sunuyoruz.

 

İcra dairesi, icra müdürlüğü, icra hukuk mahkemesi, icra ceza mahkemesi...

İcra takibi, ilamsız takip, rehnin paraya çevrilmesi, ipoteğin paraya çevrilmesi, ilamlı takip, tahliye...

Takibe itiraz, haciz, sıra cetveli, kıymet takdiri, ihtiyati haciz...