İdare Hukuku

İdare Hukuku, bireylerin Türk İdare Teşkilatı ile ilişkilerini ve onlar karşısındaki haklarını belirleyen hukuk dalıdır. Adli yargıdan birçok yönüyle ayrılması sebebiyle ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir. Poyraz & Uçanok Avukatlık Ortaklığı olarak, müvekkillerimize idare ile tüm iş ve işlemlerinin yanı sıra İdare Hukukundan kaynaklı sorunlara ilişkin olarak gerek danışmanlık gerekse avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İdare ile olan uyuşmazlıklardan dolayı idari işlemlerin iptali ya da idarenin kusurundan doğan tazminat (tam yargı) davaları haricinde özellikle EPDK ve TAPDK gibi düzenleyici kurumların kararlarına ve işlemlerine karşı sektör paydaşlarının menfaatlerinin gözetilmesi ve bu kurumların yayınladıkları tebliğ ve yönetmelikler doğrulturusunda yeni regülasyonlara uyum için danışmanlık hizmeti verilmesi ile gerektiği hâllerde İdare Mahkemelerinde müvekkillerimizin haklarının savunulması için müvekkillerimize hızlı, çözüm odaklı ve kaliteli hukuki hizmet sunmaktayız. 

 

İdare mahkemesi, vergi mahkemesi, idari işlem, idari davalar, vergi davaları...

İptal davası, tam yargı davası, tazminat davası, kamulaştırma davaları...

Vergi davası, vergi cezası, tarhiyat, tahakkuk, Vergi Usul Kanunu...