İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, işçi-işveren ilişkilerini, bunların koşullarını, çalışma rejimlerini, ayrıca Toplu İş Sözleşmesi, sendikalar gibi konularda Toplu İş Hukuku kurallarını belirleyen hukuk dalıdır. Poyraz & Uçanok Avukatlık Ortaklığı olarak gerek Bireysel İş Hukuku gerekse Toplu İş Hukuku alanındaki tecrübemizle, işçi-işveren ilişkilerinin yanı sıra, işçilerin özlük hakları, çalışma rejimleri ve Toplu İş Hukukundan kaynaklanan konularda gerek danışmanlık gerekse avukatlık hizmetimizle müvekkillerimize destek oluyoruz.

Avukatlık Ortaklığımız, konusunda uzman avukatları ile birlikte müvekkillerimize İş Hukukundan kaynaklanan her türlü süreçte ve uygulamada gerekli hukuki bilgiyi sunmaktadır. Ayrıca müvekkillerimizi alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ve mahkemeler önünde temsil etmekte, müvekkillerimize Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukuku alanlarında hukuki hizmet sunmaktayız.

 

İş hukuku, iş davaları, iş mahkemesi, bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku...

İşçi - işveren ilişkisi, sigortalılığın tespiti, iş sözleşmesinin feshi, işe iade, işçilik ücreti, prim, yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı...

Sendika, yetki tespiti, toplu iş sözleşmesi, sendika temsilcisi, grev, lokavt...

Kısa çalışma ödeneği, fesih kısıtlaması, ücret destekleri...