Medeni Hukuk

Medeni Hukuk, bireylerin birbirleri arasındaki ilişkiyi düzenleyen Özel Hukukun en temel dalıdır. Medeni Hukuk şemsiyesi altında Kişiler Hukuku, Dernek ve Vakıflar Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Taşınmaz Hukuku gibi alanlarda geniş bir yelpaze bulunmaktadır. Poyraz & Uçanok Avukatlık Ortaklığı olarak Vakıflar Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku ve Taşınmaz Hukuku alanlarında müvekkillerimize verdiğimiz kaliteli hukuki hizmet ile destek olmaktayız.

Aile hukuku alanında Poyraz & Uçanok Avukatlık Ortaklığı olarak çekişmeli boşanma davaları ile anlaşmalı boşanma davaları müzakerelerinin yürütülmesi ve protokollerin hazırlanması süreçleri başta olmak üzere, nafaka ya da velayetten veya Aile Hukukunun diğer meselelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, alanında uzman ekibimizle birlikte tüm süreçlerin başından sonuna kadar her anında müvekkillerimize kaliteli ve çözüm odaklı bir hizmet sunuyoruz.

Miras Hukuku alanında başta vasiyetname hazırlanması ve miras hukukuna ilişkin diğer işlemlerde danışmanlık, vasiyetnamenin iptali, murisin vefatından önce mal kaçırma amaçlı danışıklı işlemler (muris muvazaası), miras ortaklığına temsilci atanması ve yönetilmesi olmak üzere çeşitli uyuşmazlıklarda, tüm süreç boyunca alanında uzman ekibimizle birlikte müvekkillerimize hukuki desteğimizi sunuyoruz. Vakıf Hukuku alanında Poyraz & Uçanok Avukatlık Ortaklığı olarak, özellikle Osmanlı döneminde kurularak günümüze kadar gelen mazbut ve mülhak vakıflar başta olmak üzere, eski ve Cumhuriyet dönemi vakıflarda evlatlık, galle gibi konulardan doğan uyuşmazlıklarda ve vakıfların yönetimine ilişkin konularda müvekkillerimize hukuki hizmet vermekteyiz. Taşınmaz Hukuku alanında, mülkiyet hakkından kaynaklanan kamulaştırmasız el atma, tapu iptal ve tescil, kadastro davaları başta olmak üzere, taşınmazlardan kaynaklı problemlere ilişkin olarak danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız. Yine gayrimenkul alımı ve özellikle yabancıların gayrimenkul alımı süreçlerinde de müvekkillerimize dinamik ve kaliteli hukuki hizmetimizle destek oluyoruz.

 

Aile hukuku, boşanma davası, mal paylaşımı davası, velayet...

Miras hukuku, veraset ilamı (mirasçılık belgesi), tereke, tenkis ve taksim, mirasın reddi...

Gayrimenkul hukuku, tapu davaları, tapu işlemleri, gayrimenkul alımı, kadastro davaları, tapu araştırmaları, Osmanlı tapuları...