Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku, bulundukları ülkenin vatandaşlığına mensup olmayan bireylerin statüsünü, hak ve yükümlülüklerini belirleyen hukuk dalıdır. Türkiye'nin son yıllarda dünyanın en hızlı göç alan ülkelerinden biri olması nedeniyle Yabancılar Hukuku son derece önemli bir çalışma alanı hâline gelmiştir. Bu kapsamda Poyraz & Uçanok Avukatlık Ortaklığı olarak, ülkemizde göçmen ya da geçici korunan gibi hukuki statülerde bulunan bireylerin tüm hukuki sorunlarıyla ilgili danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Poyraz & Uçanok Avukatlık Ortaklığı olarak, geçici koruma kapsamında Suriye den Türkiye'ye gelmiş kişilerin geçici koruma işlemlerinin yapılması, çalışma izinlerinin temini başta olmak üzere diğer hukuki süreçlerin takibinde hizmet vermekteyiz. Ayrıca ülkemize göçmen olarak gelen kişilerin ikamet izinleri, çalışma izinleri, bunların yenilenmesi, vatandaşlık başvuruları, Türk vatandaşlığını gayrimenkul alımı ya da yatırım yoluyla kazanmaları, yabancıların şirket kurmaları, Türkiye'de yatırım yapmaları gibi konularda da gerek danışmanlık gerekse resmi daireler önünde gerekli işlemlerin yapılmasında ve takibinde hukuki destek sunmaktayız.

Mülteci:

Mülteci, vatandaşı olduğu ülke dışında olan ve ırkı, dini, tâbiyeti, bir gruba mensubiyeti ya da siyasi düşüncesi sebebiyle zulme uğrayacağından korkan ve bu sebeple ülkesine dönemeyen kimsedir. Türk hukuku bakımından mülteci ise, sayılan sebeplerle Batı Avrupa'dan Türkiye'ye gelen yabancılardır.

Geçici koruma:

Geçici koruma, ülkesinden ayrılmış ve ülkesine dönemeyen ancak Türk hukukuna göre mülteci statüsünde olmayan kimseleri ifade eder. Bu kapsamda, son 10 yıldır Suriye Arap Cumhuriyeti'nde meydana gelen olaylar sebebiyle ülkemize gelen yabancılar, hukuken mülteci değil, geçici korunan statüsündedir.

Göçmen:

Daha iyi bir yaşam için, ülkesini terk ederek refah düzeyi daha yüksek bir ülkeye yerleşen kişiler, göçmen statüsündedir.

Oturma izni (ikamet izni):

Oturma izni, Türkiye'de belli bir süreliğine ya da süresiz olarak, belirli şartları sağlayan yabancılara, bunların yabancı olan eşlerine, henüz 18 yaşını doldurmamış ya da 18 yaşını doldurmakla birlikte ailesine bağımlı çocuklara, öğrencilere, çeşitli insani durumlarda Türkiye'ye gelmiş kişilere, insan ticareti mağdurlarına Türkiye'de ikamet etme hakkı tanıyan izindir.

Çalışma izni:

Çalışma izni, yabancıların Türkiye'de bir işe girerek sigortalı şekilde çalışmasını sağlayan izindir. Çalışma izni, aynı zamanda ikamet (oturma) izni yerine geçer. Geçiçi koruma kapsamındakiler, geçici koruma kapsamına girdikleri tarihten itibaren 6 ay içerisinde çalışma izni alabilirler.

Türk vatandaşlığı başvurusu:

Türkiye'de kamu güvenliği için bir sakınca teşkil etmeyen kimseler, Türkiye'de kesintisiz 5 yıl ikamet etmek, Türkiye'de belli bir değerin üzerinde gayrimenkul satın almak gibi çeşitli yollarla Türk vatandaşlığı kazanabilir. Türk vatandaşlığını sonradan kazanan kimseler, doğumla Türk vatandaşlığını kazananlar ile aynı statüdedir.