Hukuk Bülteni-II

HUKUK BÜLTENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR PAYI DAĞITIMININ USUL VE ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. Bilindiği üzere, Koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında daha önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen Geçici Madde 13 hükmü ile ticaret şirketlerinin kâr payı dağıtımlarına sınırlama getirilmişti ve bu düzenlemeye ilişkin usul ve esasları düzenleyen bir tebliğ yayınlanmıştı. 28.10.2020 tarih v...

Hukuk Bülteni-I

HUKUK BÜLTENİ ? I 27.10.2020 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI: · 27.10.2020 tarih ve 31287 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanan 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince Koronavirüs (COVID-19) salgını süresince İşsizlik Sigortası Kanunu Geçici Madde 23 uyarınca öngörülen Kısa Çalışma Ödeneği?nin süresi 2 ay uzatılmıştır. Bu karar ile birlikte kısa çalışma ödeneğinin süresi 30.12.2020 tarihine kadar uzatılmış oldu. İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİN...

5651 Sayılı Kanuna Ek 7253 Sayılı Yasa Kapsamında Erişim Engellenmesi Talepleri ve HTTPS Protokolü

İnternet, günümüzde en büyük haber alma sosyal etkileşim aracıdır. Özellikle son 20 yılda tüm dünyada insanların hayatının merkezi hâline gelmiştir. Hatta, bu gelişmeler neticesinde insanların gerçek dünyadaki yaşantılarına ek olarak sanal dünyada bir yaşantıları oluşmuştur. Bunun en büyük parçası da sosyal medya platformlarıdır. Bu platformlar ve genel olarak internet, günümüzde demokratik toplumların temel yapıtaşlarından olan ifade özgürlüğü...

Ticari Dava Niteliğindeki Menfi Tespit Davalarında Zorunlu Arabulucululuk

Arabuluculuk, son yıllarda ciddi bir kurum olarak hukukumuza girmiş en önemli alternatif çözüm yollarından bir tanesidir. Geçtiğimiz yıllarda kanun koyucu, mahkemelerin iş yükünü azaltmak amacıyla arabuluculuk kurumunu hukukumuzda yaygınlaştırmaya çalışmış ancak istenilen başarıların elde edilememesinin ardından "dava şartı zorunlu arabuluculuk" kurumunu ihdas etmiştir. Buna göre, kanun koyucunun dava şartı olarak arabuluculuğa başvurulmasını ö...

Kefalet Sözleşmesinde Şekil

Kefalet sözleşmeleri, hem ticari hayatta hem günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız sözleşmelerdir. Hatta kefalet sözleşmeleri ve bunlardan doğan hukuki ihtilaflar, bazı toplumsal alışkanlıkların ortaya çıkmasına dahi sebep olmuştur. Örneğin kira sözleşmelerinde devlet memuru kefil aranması ya da insanların kefil olmaktan fazlasıyla kaçınmaları, kefil olmamak hususunda insanlara nasihat verilmesi sıklıkla karşımıza çıkan bir durumdur. Tüketici...

Özel Hukuk Yargılamasında Kanun Yolları ve İcranın Geri Bırakılması (Tehir-i İcra Kararı)

Bireyler arasındaki özel hukuka dair ihtilaflar, ihtilafın konusuna göre ilgili hukuk mahkemesinde çözümlenmektedir. Hukuk mahkemesi tarafından verilen kararlar, istisnalar hariç olmak üzere kanun yolu denetimine tâbidir. Daha önce Yargıtay'dan ibaret olan kanun yolu mahkemelerinin sayısı, 2016 yılında yapılan değişiklik ile istinaf mahkemelerinin kurulmasının ardından ikiye çıkmıştır. Buna göre hukuk mahkemelerinden verilen kararlar, önce isti...

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun Reklam İçerikli Mesaj, E-posta ve Aramalara İlişkin 16.10.2018 Tarihli Kararı Hakkında Bir Değerlendirme

Günümüz dünyasında yaşanan dijitalleşme ile hayatımızın her alanında yaşanan değişim ve bilginin ne denli önemli bir varlık hâlini aldığı herkesçe görülmektedir. Bu yaşanan değişim, bireylerin hayatlarını etkilediği kadar şirketlerin satış ve pazarlama stratejilerini, reklamcılık anlayışını da etkiledi. İletişim dünyası ve reklamcılık dünyasını birbirine yaklaştıran bu gelişmeler, özellikle son yıllarda artan reklam mesajları ve e-postalarını h...

İnternette Kişilik Haklarını İhlal Eden Yayınlar, 5651 sayılı Kanun ve HTTPS Protokolü

Günümüz dünyasında dijital yayıncılık, özellikle internet haberciliği ve sosyal medya çok kısa sürede en önemsiz bir haberi yahut başkaca içeriği dahi dünyanın en ücra köşesine iletebildiği gibi söz konusu içeriğin milyonlarca insana ulaşmasını sağlıyor. Bugün herhangi bir sosyal medya sayfasından yahut gazetenin internet adresinden yapılan bir paylaşım, saniyeler içerisinde milyonlarca insanın telefon, tablet ya da bilgisayar ekranlarına düşüy...

Konkordatoya Genel Bakış

KONKORDATOYA GENEL BAKIŞ Gerçek veya tüzel kişi olması fark etmeksizin tacirlerin tamamı için ticaret hayatının en önemli unsurlarından bir tanesi sürekli bir nakit akışı ile borçların döndürülebilmesidir. Ancak sıklıkla görülmektedir ki, çeşitli nedenlerle nakit akışının bozulması ve borçların döndürülememesi durumu ortaya çıkmakta ve tacirler icra takipleri ve davalar ile karşı karşıya kalmaktadır. İşte konkordato bu durumda olan iflasa tâbi...

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Genel Bakış ve Bu Kanun Çerçevesinde Kişisel Veri ve İşlenmesinin Tanımı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Genel Bakış ve Bu Kanun Çerçevesinde Kişisel Veri ve İşlenmesinin Tanımı Günümüz teknolojisinin başta ticaret ve iletişim olmak üzere hayatımızın her alanını dijital platformlara kaydırması, bu platformlardan yararlanabilmek için hakkımızdaki birçok bilgi ve verinin değişik mercii ve mecralarla paylaşılması gereğini doğurmuştur. Yıllar içinde yaşanan bu değişim kişilerin özel hayatlarının dijital alanda da...