Hukuk Bülteni-I

HUKUK BÜLTENİ ? I 27.10.2020

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI:

· 27.10.2020 tarih ve 31287 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanan 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince Koronavirüs (COVID-19) salgını süresince İşsizlik Sigortası Kanunu Geçici Madde 23 uyarınca öngörülen Kısa Çalışma Ödeneği?nin süresi 2 ay uzatılmıştır. Bu karar ile birlikte kısa çalışma ödeneğinin süresi 30.12.2020 tarihine kadar uzatılmış oldu.

İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİH KISITININ VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASININ SÜRESİ UZATILDI:

· 27.10.2020 tarih ve 31287 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanan 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince Koronavirüs (COVID-19) salgını süresince 4857 sayılı İş Kanunu Geçici Madde 10 uyarınca öngörülen iş sözleşmesinin fesih kısıtının süresi 2 ay uzatılmıştır. Bu karar ile birlikte iş sözleşmesinde fesih kısıtı uygulaması 17 Kasım 2020?den itibaren 2 ay uzatılmış oldu. Bu kapsamda işveren, 4857 sayılı İş Kanunu?nun 25/II hükmü gereğince öngörülen ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık hâlleri hariç, iş sözleşmesini feshedemez. Bu karar, Koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında öngörülen ücretsiz izin uygulamasının da devamı anlamına gelmektedir.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU SON KAYNAK TEDARİK TARİFESİNE İLİŞKİN 2021 YILI TÜKETİM MİKTARLARINI BELİRLEDİ:

· 27.10.2020 tarih ve 31287 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanan EPDK?nın 22.10.2020 tarih ve 9636 Karar sayılı kararı ile Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ?in 5. maddesi uyarınca son kaynak tüketici gruplarını belirleyen tüketim miktarı, 2021 yılı için mesken tüketici grubuna yönelik 50 milyon kWh/Yıl, diğer tüketici gruplarına yönelik olarak 7 milyon kWh/Yıl olarak belirlenmiştir.

POYRAZ & UÇANOK AVUKATLIK ORTAKLIĞI