Hukuk Bülteni-II

HUKUK BÜLTENİ

KORONAVİRÜS (COVID-19) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR PAYI DAĞITIMININ USUL VE ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Bilindiği üzere, Koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında daha önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen Geçici Madde 13 hükmü ile ticaret şirketlerinin kâr payı dağıtımlarına sınırlama getirilmişti ve bu düzenlemeye ilişkin usul ve esasları düzenleyen bir tebliğ yayınlanmıştı. 28.10.2020 tarih ve 31288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ ile Türk Ticaret Kanununun Geçici Madde 13 hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğde değişiklik yapılmıştır. Buna göre, kâr payı ve kâr payı avansı dağıtımlarını 2019 yılı net dönem kârının %25 kadarı ile sınırlayan düzenlemenin süresi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu sınırlamaya serbest akçe ve önceki dönem kârları da dahildir. Tebliğ ile kâr payı dağıtımına getirilen genel kısıtlamaya istisna teşkil eden hâllerin kâr payı avansı dağıtımı için de uygulanmasına imkân sağlanmıştır. Bu istisnalara ilişkin Ticaret Bakanlığından alınacak uygun görüşün kâr payı avansı dağıtımı için de alınması zorunlu kılınmıştır.

ELEKTRİK PİYASASI DAĞITIM SİSTEMİ YATIRIMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TESPİT EDİLMİŞTİR.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki 22.10.2020 tarih ve 9639 sayılı Kararı, 28.10.2020 tarih ve 31288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yayınlanan usul ve esaslar, 2021 yılının başından itibaren geçerli olacaktır. Belirlenen usul ve esasların yürürlüğe girmesi ile bu hususta 2015 yılında yapılan düzenleme yürürlükten kaldırılacaktır.

POYRAZ & UÇANOK AVUKATLIK ORTAKLIĞI